MUSA


Musa jest systemem opracowanym przez ASE s.r.l. do monitorowania środowiska w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak muzea, wystawy lub pokoje, w których konieczne jest zachowanie integralności dzieł sztuki. System składa się z różnych punktów pomiarowych, które przesyłają dane do centralnego serwera w celu ich opracowania.

Punkty pomiarowe składają się z małego pudełka, wewnątrz którego umieszczone są różne czujniki przeznaczone do monitorowania środowiska. Dzięki niewielkim rozmiarom pudełka, punkty pomiarowe mogą być umieszczone w dowolnym miejscu, nie powodując bałaganu.

Proponowana technologia jest przeznaczona do kontroli w czasie zbliżonym do rzeczywistego różnych parametrów, w tym natężenia oświetlenia, ciśnienia, wilgotności, temperatury i CO2. Każdy punkt pomiarowy może być dostosowany do specyficznych czujników w celu zwiększenia monitorowanych parametrów środowiskowych. Połączenie pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi a kolektorem danych (lub routerem UMTS) jest bezprzewodowe.

Kiedy serwer mainframe otrzymuje nowy zbiór danych, przechowuje go w dynamicznej bazie danych MySQL z codzienną wielopoziomową kopią zapasową. Surowe dane są zawsze dostępne do ponownej analizy lub opracowania nowych algorytmów. Dane surowe (sygnały elektryczne) po dotarciu na serwer centralny są automatycznie opracowywane i przekształcane na jednostki fizyczne. Odbywa się to za pomocą autorskiej procedury programowej (o nazwie Musa). Działanie tej procedury polega na sprzężeniu danych ze współczynnikami transformacji uzyskanymi w fazie kalibracji każdego z czujników. Podczas opracowywania danych, serwer mainframe analizuje wyniki i, jeśli jest to wymagane, kontroluje ewentualne przekroczenie wcześniej zdefiniowanych progów. Niektóre zautomatyzowane algorytmy są stosowane do kontroli jakości i zmienności próbek danych, a także przeprowadzana jest wstępna walidacja.

Wyniki są dostępne w ciągu kilku minut na platformie internetowej z prywatnym dostępem. Jeśli klienci chcą korzystać z własnej platformy lub posiadać kopię opracowanych danych, możliwe jest skonfigurowanie automatycznego transferu FTP, który będzie następował za każdym razem, gdy nowy zestaw danych dotrze do centrum opracowania. Platforma może reprezentować dane wyjściowe z czujników innych firm.
PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
  • Muzea
  • Historyczne budowle
  • Stanowiska archeologiczne
ZARZĄDZANY PRZEZ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
  • G802

Cookie Editor