Publikacje

W tej sekcji możesz znaleźć nasze publikacje

Advantages of IoT-Based Geotechnical Monitoring Systems Integrating Automatic Procedures for Data Acquisition and Elaboration

Carri A.1, Valletta A.2, Cavalca E.2, Savi R.1, Segalini A.21ASE S.r.l. Parma, 2DIA, Università di Parma

Definition and application of a multi-criteria algorithm to identify landslide acceleration phases

Valletta A.1, Carri A.2, Segalini A.11DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l. Parma

Development and Preliminary Tests of a Low-Power Automatic Monitoring System for Flexible Debris Flow Barriers

Savi R.1, Valletta A.2, Carri A.1, Cavalca E.2, Segalini A.21ASE S.r.l. Parma, 2DIA, Università di Parma

Monitoring of preconvergence deformations in a road tunnel: data analysis and validation

Cavalca E.1, Valletta A.1, Carri A.2, Savi R.2, Segalini A.11DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l. Parma

Deformations analysis and monitoring in underground constructions: automatic systems to measure convergence and preconvergence effects

Cavalca E.1, Valletta A.2, Savi R.3, Carri A.3, Segalini A.21Subsoil S.r.l., Montecchio Emilia, 2DIA, Università di Parma, 3ASE S.r.l. Parma

Innowacyjne zastosowanie technologii IoT do usprawnienia narzędzi monitoringu geotechnicznego i wczesnego ostrzegania

Segalini A.1, Savi R.1, Cavalca E.1, Valletta A.1,  Carri A.2 –  1DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l. Parma. 

Zastosowanie uogólnionego kryterium: prognoza czasu wystąpienia awarii i ocena progów alarmowych dla osuwisk

Valletta A.1, Segalini A.1, Carri A.2 –  1DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l. Parma. 

Definicja nowej wielopoziomowej procedury wczesnego ostrzegania dla zarządzania ryzykiem osuwiskowym

Valletta A.1, Carri A.2, Savi R.1, Cavalca E.1, Segalini A.11DIA Università di Parma, 2ASE S.r.l. Parma

Zastosowanie na miejscu innowacyjnych narzędzi do monitorowania deformacji w wyrobiskach podziemnych

Carri A.1, Valletta A.2, Segalini A.2, Savi R2  – 1ASE S.r.l. Parma, 2DIA Università di Parma

Monitoring muru oporowego za pomocą innowacyjnych narzędzi wieloparametrowych

Segalini A.1, Valletta A.1, Carri A.2, Cavalca E.11DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l. Parma

Zasady Internetu Rzeczy zastosowane do monitoringu geotechnicznego: podejście Internetu Zagrożeń Naturalnych (IoNH)

Segalini A.1, Carri A.2, Valletta A.1, Cavalca E.11DIA, Università di Parma,2ASE S.r.l. Parma

Zalety innowacyjnych inklinometrów automatycznych stosowanych w monitoringu osuwisk dla działań wczesnego ostrzegania

Valletta A.1, Cavalca E.1, Savi R.1 Segalini A.11DIA, Università di Parma

Innowacyjne instrumenty monitoringu jako narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem naturalnym

Valletta A.1, Carri A.2, Segalini A.11DIA, Università di Parma,  2ASE S.r.l. Parma.

Zastosowanie innowacyjnych narzędzi monitorujących dla procedur bezpieczeństwa i alarmowych w tunelach drogowych

Segalini A..1, Savi R.1, Carri A.2,  Cavalca E.1, Valletta A..1 1DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l., Parma

Wstępne badanie innowacyjnego narzędzia do monitorowania przedkonwergencyjnego w tunelach tradycyjnych

Savi R.1, Valletta A..1,  Cavalca E.1, Carri A.2 , Segalini A..1 1DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l., Parma

Zastosowanie innowacyjnego systemu monitoringu w tunelu drogowym uszkodzonym w wyniku trzęsienia ziemi

Savi R.1, Carri A.2,  Cavalca E.1, Valletta A..11DIA, Università di Parma, 2ASE S.r.l., Parma

Formułowanie scenariuszy ryzyka osuwiskowego z wykorzystaniem danych z monitoringu podziemnego i modeli numerycznych: podejście koncepcyjne, analiza i rozwój studium przypadku w południowych Włoszech

Segalini A.1, Carri A.1,  Grignaffini C.1, Capparelli G.21DIA, Università di Parma, 2DIMES, Università della Calabria, Cosenza

Innowacyjne narzędzia monitoringu i systemy wczesnego ostrzegania dla zarządzania ryzykiem: Studium przypadku

Segalini A.1, Carri A.2, Valletta A.1, Martino M.3 – 1DIA, Università degli Studi di Parma, 2ASE S.r.l., Parma, 3ANAS S.p.a., Roma.

Monitoring temperatury gruntu dla współosiowych geotermalnych wymienników ciepła: aspekty praktyczne i główne problemy z pierwszego roku pomiarów

Tinti F.1, Carri A.2, Kasmaee S.1, Valletta A. 3, Segalini A.3, Bonduà S.1, Bortolotti V.1 – 1DICAM, Università di Parma, 2ASE S.r.l., Parma, 3DIA, Università di Parma.

Prognoza czasu awarii osuwiska i ocena progu ostrzegawczego: Uogólnione kryterium

Segalini A.1, Valletta A.2, Carri A.1 – 1DIA, Università di Parma, 2CERI, Sapienza Università di Roma.

Renowacja tuneli w niestabilnych górotworach: analiza numeryczna i walidacja danych z monitoringu za pomocą innowacyjnego oprzyrządowania

Segalini A.1, Carri A.1, Savi R.1, Cavalca E.1, Alessio C.2, Kalamaras G.1DIA, Università di Parma, 2AK Ingegneria Geotecnica S.r.l., Torino.

Zrozumienie zachowania wolno poruszających się osuwisk: walidacja modelu numerycznego na podstawie wyników monitoringu na miejscu

Grignaffini C.1, Segalini A.1, Carri A.1, Capparelli G.2 – 1DIA, Università di Parma, 2DIMES, Università della Calabria, Cosenza.

Badanie aktywnego osuwiska na autostradzie A16 (Włochy): modelowanie, monitorowanie i wyzwalanie alarmu

Carri A.1, Grignaffini C.1, Segalini A.1, Capparelli G.2,Versace P.2, Spolverino G.21DIA, Università di Parma, 2DIMES, Università della Calabria, Cosenza.

Rola monitoringu geotechnicznego: stan wiedzy i nowe perspektywy

Segalini A.1, Carri A.1, Savi R.11DIA, Università di Parma.

Innowacyjne technologie monitorowania wyrobisk podziemnych w trakcie budowy i użytkowania

Carri A.1, Chiapponi L.1, Savi R.1, Segalini A.1, – 1DIA, Università di Parma.

Zintegrowana analiza danych zebranych przez innowacyjny system monitoringu i wyniki numerycznego modelu 3D w osuwisku Boschetto

Carri A.1, Chiapponi L.1, Giovanelli R.1, Segalini A.1 –  1DICATeA, Università degli Studi di Parma.

Innowacyjny system monitorowania do automatycznego gromadzenia i analizy danych

Carri A.1, Spaggiari L.11DICATeA, Università degli Studi di Parma.

Usprawnienie pomiarów przemieszczeń osuwisk poprzez automatyczną rejestrację i analizę statystyczną

Carri A.1, Chiapponi L.1, Giovanelli R.1, Spaggiari L.1, Segalini A.11DICATeA, Università degli Studi di Parma.

Zautomatyzowane monitorowanie inklinometru w oparciu o technologię MEMS: zastosowanie i weryfikacja

Segalini A.1, Chiapponi L.1, Pastarini B.1, Carini C.21DICATeA, Università degli Studi di Parma, 2GEI S.r.l., Parma

Nowe urządzenie inklinometryczne do monitorowania podziemnych przemieszczeń i aktywności osuwiskowej

Segalini A.1, Chiapponi L.1, Drusa M.2, Pastarini B.11DICATeA, Università degli Studi di Parma, 2Department of Geotechnics, University of Zilina.

Osuwisko Boschetto: monitoring, analiza numeryczna i interpretacja

Segalini A.1, Chelli A.2, Pastarini B.1, Giovanelli R.11DICATeA, Università degli Studi di Parma, 2Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Università degli Studi di Parma.

Monitorowanie przemieszczeń osuwisk podziemnych: Nowe urządzenie oparte na MMESS

Segalini A.1, Carini C.2 – 1DICATeA, Università degli Studi di Parma, 2GEI S.r.l., Parma.

Monitorowanie przemieszczania się podziemnych osuwisk: nowe urządzenie oparte na MUMS

Segalini A.1, Carini C.2, Cristalli L.31DICATeA, Università degli Studi di Parma, 2GEI S.r.l., Parma, 3Self-employed Mathematician, Parma.

Cookie Editor