Polityka prywatności

Witamy na naszej stronie https://www.aseltd.eu/.

Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są bardzo ważne dla Advanced Slope Engineering s.r.l. (ASE), dlatego gromadzimy i zarządzamy Państwa danymi osobowymi z najwyższą starannością i podejmujemy szczególne środki w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Poniżej znajdują się główne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ASE w związku z przeglądaniem strony aseltd.eu i korzystaniem z oferowanych usług. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi przez ASE, prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją o prywatności. Prosimy również o zapoznanie się z "Polityką plików cookie". Niektóre usługi mogą podlegać szczególnym warunkom prawnym, w takim przypadku będziemy od czasu do czasu przekazywać Państwu wszelkie stosowne informacje.


Kto jest kontrolerem danych?

Poniżej przedstawiamy główne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Advanced Slope Engineering s.r.l. (ASE) z siedzibą przy Via Robert Koch 53/A, 43123 Loc. Pilastrello (Parma) (Italia) C.F. & P.IVA n. 02687890349 ("ASE"), jako administrator danych. W celu uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, pytań lub wymagań związanych z prywatnością i przetwarzaniem danych osobowych, można się z nami skontaktować w dowolnym momencie, wysyłając zapytanie na nasz adres e-mail info@aseltd.eu lub dzwoniąc pod numer +39 0521 1404292 lub pisząc na adres ASE.


Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

Dane osobowe przetwarzane przez ASE to dane, które użytkownik przekazuje nam podczas rejestracji na stronie internetowej oraz dane, które zbieramy podczas przeglądania lub korzystania z usług oferowanych na aseltd.eu. ASE może wówczas gromadzić dane o użytkownikach, na przykład dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane dotyczące przeglądania i preferencje.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy zakupu towarów lub usług;
 • dostarczać Państwu usługi aseltd.eu, takie jak zapis do newslettera;
 • umożliwiać rejestrację na stronie i korzystanie z usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników;
 • zarządzać swoimi żądaniami przekazanymi naszym pracownikom.

W powyższych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem lub do świadczenia Państwu usług, o które wyraźnie Państwo prosili. Przeprowadzamy również badania statystyczne i analizy z danymi w formie zagregowanej do badań statystycznych oraz w celu poprawy jakości naszych usług.
Jednak tylko za Państwa wyraźną zgodą będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • prowadzić działalność w zakresie komunikacji handlowej i promocyjnej;
 • wysyłać Ci maile i oferty handlowe w oparciu o Twoje zainteresowania.

Kto będzie przetwarzał Twoje dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez personel odpowiednio upoważniony przez ASE jako Administratora Danych. Dla potrzeb organizacyjnych i funkcjonalnych związanych ze świadczeniem usług na aseltd.eu, Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszych dostawców. Dostawcy ci zostali ocenieni i wybrani przez ASE ze względu na ich sprawdzoną wiarygodność i kompetencje. Niektóre z tych podmiotów mogą mieć również siedzibę w krajach nienależących do UE, a w takich przypadkach przekazywanie danych osobowych w tych krajach odbywa się zgodnie z gwarancjami przewidzianymi przez prawo.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez określony czas w zależności od celu, dla którego zostały zebrane, po upływie którego Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub w inny sposób zanonimizowane w sposób nieodwracalny. Okres przechowywania danych jest różny w zależności od celu przetwarzania: na przykład dane zebrane podczas zakupu usług na aseltd.eu są przetwarzane do momentu zakończenia wszystkich formalności administracyjnych i księgowych, a zatem są przechowywane zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi (dziesięć lat), te, które są wykorzystywane do wysyłania Ci naszego newslettera do momentu, w którym poprosisz nas o zaprzestanie jego wysyłania.

Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.


Jakie są Twoje prawa?

W każdej chwili, w zależności od specyfiki przetwarzania, możliwe jest:

 • Wycofać zgodę na leczenie,
 • Wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy, jakie jest ich pochodzenie i w jaki sposób są one wykorzystywane,
 • Zażądać aktualizacji, korekty lub integracji, a w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy - anulowania, ograniczenia przetwarzania danych,
 • Sprzeciwiaj się ich leczeniu,
 • Zażądaj (jeśli chcesz), abyśmy otrzymali Twoje dane osobowe przechowywane przez ASE w formacie czytelnym dla urządzeń elektronicznych, a gdy będzie to technicznie możliwe, możemy przekazać Twoje dane bezpośrednio do wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przeprowadzone niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do jednego z organów nadzorczych odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. We Włoszech skarga może zostać złożona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (http://www.garanteprivacy.it/).

Informacje te mogą z czasem ulegać zmianom i uzupełnieniom, dlatego zachęcamy do okresowego sprawdzania ich zawartości. W miarę możliwości postaramy się niezwłocznie informować Państwa o wszelkich wprowadzonych zmianach.

Informacja o ochronie prywatności


1. Informacje ogólne


Kto jest administratorem danych?

Advanced Slope Engineering s.r.l. ("ASE") z siedzibą pod adresem Via Robert Koch 53/A, 43123 Loc. Pilastrello (Parma) (Italia) C.F. e P.IVA n. 02687890349 (“ASE”) jest Administratorem Danych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak i dlaczego przetwarzać Państwa dane osobowe.
Z ASE można się zawsze skontaktować pisząc na powyższy adres, dzwoniąc pod numer +39 0521 1404292 lub pisząc do naszych pracowników na adres: info@aseltd.eu


Kto jest wewnętrznie odpowiedzialny za leczenie?

Wewnętrznym odpowiedzialnym za leczenie jest Pan. Andrea Segalini


Kto jest inspektorem ochrony danych?

Nie mamy inspektora ochrony danych


2. Jakie dane osobowe gromadzimy?


Kategorie danych osobowych, które ASE gromadzi i przetwarza, gdy użytkownik przegląda lub korzysta z naszych usług na stronie aseltd.eu, są następujące:

 • Zbieramy dane osobowe niezbędne do świadczenia usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, telefon oraz dane dotyczące płatności;
 • Zbieramy Twój adres e-mail, gdy zapisujesz się do naszej usługi newslettera;
 • Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez użytkownika podczas kontaktu z naszym personelem w celu zapewnienia żądanej pomocy;
 • Za Państwa zgodą gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów marketingowych;
 • W celu rejestracji konta zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i datę urodzenia. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zbieramy informacje o Twoim dostępie do zastrzeżonej części serwisu. Za Twoją wyraźną zgodą, analizując Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać informacje związane z Twoimi preferencjami w odniesieniu do naszych produktów i usług w celu przedstawienia propozycji i ofert zgodnych z Twoimi potrzebami. W przypadku uwierzytelniania do konta za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych, zbieramy dane niezbędne do rejestracji / uwierzytelnienia za pośrednictwem Linkedin i Google. Gromadzimy również informacje o Tobie od osób trzecich, a w szczególności od Linkedin i Google. Informacje te obejmują następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, zawód.
 • Zbieramy informacje na temat Twojego przeglądania aseltd.eu, takie jak odwiedzane strony i sposób interakcji z pojedynczą stroną i zapisujemy te informacje na naszych serwerach.
 • Informujemy, że ASE nie przetwarza danych osobowych dotyczących osób niepełnoletnich. Wchodząc na stronę aseltd.eu i korzystając z usług oferowanych przez ASE oświadczają Państwo, że są pełnoletni.


3. W jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane osobowe?


ASE gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:

a) W celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży usług oferowanych na stronie aseltd.eu. Kiedy kupują Państwo naszą usługę, prosimy o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, takich jak płatność lub rozliczenie.

b) Rejestracja na stronie i korzystanie z usług oferowanych zarejestrowanym użytkownikom. Rejestracja na stronie jest możliwa po podaniu pewnych danych osobowych, które są niezbędne do zapewnienia identyfikacji użytkownika i korzystania z usług oferowanych zarejestrowanym użytkownikom.

c) Świadczenie usług oferowanych na stronie aseltd.eu. W tym celu, w odniesieniu do każdej usługi i jej charakterystyki, ASE musi gromadzić dane osobowe niezbędne do wykonania usługi zamówionej przez użytkownika.

d) Zarządzanie wnioskami kierowanymi do naszego personelu, który wykorzystuje przekazane dane osobowe do realizacji wniosków o udzielenie informacji i pomocy.

e) Wysyłanie CV. Jeśli wyślesz nam swoje CV, abyśmy mogli je wziąć pod uwagę przy aplikowaniu na otwarte stanowisko, wykorzystamy informacje zawarte w Twoim CV tylko do tego celu. Twoje CV będzie przechowywane maksymalnie przez okres sześciu miesięcy, po czym zostanie usunięte: jeśli chcesz, możesz oczywiście przesłać nam nową, zaktualizowaną wersję.

f) Analiza statystyczna i ankiety. Wykorzystujemy niektóre informacje o korzystaniu z witryny do przeprowadzania analiz statystycznych i ankiet w celu ulepszenia naszej oferty i naszych usług;

g) Wysyłanie informacji handlowych i promocyjnych po zakupie naszej usługi, tzw. miękki spam. Po zarejestrowaniu się w serwisie, na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać Ci komunikaty zawierające nasze propozycje biznesowe oraz powiązane produkty i usługi.

h) Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody użytkownika, możemy wykorzystywać podane przez niego dane kontaktowe do celów komunikacji handlowej dotyczącej naszych produktów i usług, w celu informowania użytkownika o nowościach, nowych produktach, produktach ekskluzywnych. Ponadto, zawsze za Państwa zgodą, będziemy mogli wykorzystywać Państwa dane kontaktowe w ramach badań rynkowych i ankiet do badania satysfakcji w celu poprawy naszych usług i relacji z naszymi użytkownikami. Komunikacja ta będzie odbywać się wyłącznie za pomocą wybranych metod (e-mail, SMS, telefon, poczta papierowa, Whatsapp).

i) Wyłącznie za Państwa zgodą, ASE będzie w stanie spersonalizować Państwa doświadczenia jako zarejestrowanych użytkowników na aseltd.eu, proponując zapowiedzi i oferty zgodne z Państwa potrzebami oraz wysyłając Państwu informacje handlowe. Komunikacja ta będzie odbywać się wyłącznie w sposób wybrany przez użytkownika (poprzez e-mail, SMS, telefon, pocztę papierową, Whatsapp).

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na działania, o których mowa w punktach h) oraz i), a następnie nie chce otrzymywać dalszych komunikatów od ASE lub chce ograniczyć sposób kontaktowania się z nim, może w każdej chwili zaprzestać otrzymywania takich komunikatów, klikając odpowiedni link "anulowanie rejestracji" na dole każdego komunikatu, uzyskując dostęp do swojego konta, kontaktując się z ASE pod numerem telefonu +39 0521 1404292 lub pisząc do naszych pracowników na adres: info@aseltd.eu.

Informujemy, że mogą Państwo otrzymywać od nas dalsze wiadomości nawet po złożeniu wniosku o anulowanie, ponieważ niektóre zgłoszenia mogły już zostać zaplanowane, a nasze systemy mogą potrzebować trochę czasu na przetworzenie Państwa wniosku.

W związku z wszystkimi wyżej wymienionymi działaniami, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe głównie za pomocą środków elektronicznych i komputerowych; środki, z których korzystamy gwarantują wysokie standardy bezpieczeństwa, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.


4. Twój profil


Zakładając swój profil na aseltd.eu, oferujemy Ci możliwość korzystania z następujących usług:

 • Moje dane: zarządzanie danymi rejestracyjnymi.
 • Moje adresy: zapisz lub zmień swoje adresy.
 • Twoje informacje rozliczeniowe.
 • Twoje dane techniczne.

Za wyraźną zgodą użytkownika ASE będzie w stanie spersonalizować jego doświadczenia oraz treść informacji handlowych. Działanie to pozwala na ułatwienie użytkownikowi wyszukiwania usług, które najbardziej go interesują, a jednocześnie umożliwia nam udoskonalenie naszej oferty dla użytkownika. Personalizacja jest możliwa dzięki analizie Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu, opisanych w poprzednim akapicie "Jakie dane osobowe gromadzimy?". W szczególności informacje o najczęściej odwiedzanych przez Państwa sekcjach serwisu lub usługach, z których najczęściej Państwo korzystają, pomagają nam zrozumieć, które usługi najbardziej Państwa interesują.

W celu zapewnienia, że informacje będące w naszym posiadaniu są poprawne i umożliwiają nam wykonywanie działań opisanych powyżej, zachęcamy do ich aktualizacji, jeśli uznasz to za konieczne.


5. Podstawa prawna przetwarzania danych


Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w przypadku zaistnienia jednego z warunków przewidzianych przez obowiązujące prawo, a w szczególności:

a) W celu zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo częścią.

Kiedy przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, której jesteś częścią, upewniamy się, że wykorzystujemy tylko minimum informacji niezbędnych do jej wykonania. Ta podstawa legalizuje przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w ramach następujących działań:

 • Zawarcie i wykonanie umowy kupna-sprzedaży usług oferowanych w aseltd.eu;
 • Rejestracja na stronie i korzystanie z usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników;
 • Świadczenie usług oferowanych przez ASE;
 • Obsługa Państwa próśb przez nasz personel.

Przekazanie Państwa danych osobowych dla tych działań jest zobowiązaniem umownym. Mogą Państwo podać swoje dane lub nie, ale w przypadku braku wymaganych danych nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy i Państwa żądań. Oznacza to, że nie będą Państwo mogli korzystać z usług ASE oraz że ASE nie będzie w stanie zrealizować Państwa żądań;

b) Aby wypełnić obowiązek prawny.

W przypadku zawarcia umowy na zakup usług od ASE lub na aseltd.eu, przetwarzanie danych użytkownika będzie miało miejsce w celu realizacji obowiązków prawnych, do których ASE jest zobowiązana zgodnie z przepisami podatkowymi oraz innymi zasadami, którym ASE podlega. Użytkownik ma swobodę decyzji, czy zawrzeć umowę i czy ujawnić swoje dane, ale jeśli to zrobi, jego dane będą niezbędne i będą przetwarzane w celu realizacji wyżej wymienionych zobowiązań prawnych, do których ASE jest zobowiązana.

Przetwarzanie CV przesłanych dobrowolnie, dokonywane w celu oceny kandydatów pod kątem ewentualnego stanowiska pracy w ASE, jest zgodne z prawem, ponieważ jest wyraźnie dozwolone przez ustawę, która określa, że w tym przypadku zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, nie jest wymagana. Mogą Państwo przesłać nam swoje CV lub nie, ale bez tego nie będziemy w stanie ocenić Państwa kandydatury na stanowisko w ASE;

c) Dla naszego uzasadnionego interesu.

d) Na podstawie Państwa zgody.

Poniższe przetwarzanie danych przeprowadzamy wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika:

 • Prowadzenie działań marketingowych oraz badań opinii i rynku;
 • Analiza nawyków przeglądania i korzystania z profilu użytkownika, w celu spersonalizowania jego doświadczeń z nami.

Przekazanie danych osobowych do tych działań jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może przekazać nam swoje dane do tych celów, ale bez nich ASE nie będzie w stanie prowadzić działań marketingowych, badań opinii publicznej i rynku oraz analizować danych technicznych użytkownika.


6. Kto będzie przetwarzał Twoje dane?


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników wewnętrznych ASE, którzy są specjalnie przeszkoleni i upoważnieni do ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą również przekazywane osobom trzecim, z których usług korzystamy w celu świadczenia naszych usług; podmioty te zostały odpowiednio wybrane i dają gwarancję przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych. Osoby te zostały wyznaczone na administratorów danych i wykonują swoje działania zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ASE i pod jej kontrolą.

Osoby trzecie, o których mowa, należą do następujących kategorii: operatorzy bankowi, prawnicy, księgowi, urzędnicy zajmujący się płacami, dostawcy usług internetowych, firmy specjalizujące się w usługach informatycznych i telematycznych, kurierzy, firmy specjalizujące się w badaniach rynku i przetwarzaniu danych.

Państwa dane mogą zostać przekazane policji oraz organom sądowym i administracyjnym, zgodnie z przepisami prawa, w celu wykrywania i ścigania przestępstw, zapobiegania i ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego, w celu umożliwienia ASE ustalenia, wykonania lub obrony praw przed sądem, a także z innych przyczyn związanych z ochroną praw i wolności innych osób.


7. Przekazywanie danych poza UE


Niektóre z osób trzecich wymienionych w poprzednim akapicie "Kto będzie przetwarzał Twoje dane?" Mogą one znajdować się w krajach spoza Unii Europejskiej, które nadal zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, ustalony na podstawie konkretnych decyzji Komisji Europejskiej (http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-and-intenazionale/transfer-value-to-countries-third#1).

Przekazywanie danych osobowych do krajów nienależących do Unii Europejskiej i niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony będzie odbywać się wyłącznie po zawarciu pomiędzy ASE a ww. podmiotami konkretnych umów, zawierających klauzule ochronne i odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, które są tzw. standardowymi klauzulami wzorcowymi, zatwierdzonymi również przez Komisję Europejską, lub jeśli przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem a ASE lub do obsługi Państwa żądań.


8. Jak długo przechowujemy dane?


Przechowujemy Państwa dane osobowe przez określony czas, różny w zależności od rodzaju czynności, która wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Po upływie tego okresu Państwa dane zostaną trwale usunięte lub w inny sposób nieodwracalnie zanonimizowane.

Państwa dane osobowe są przechowywane zgodnie z następującymi warunkami i kryteriami:

a) Dane zbierane w celu zawarcia i realizacji umów na zakup usług: do czasu zakończenia formalności administracyjnych i księgowych. Informacje rozliczeniowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty wystawienia faktury;

b) Dane zarejestrowanego użytkownika: dane te będą przechowywane do momentu złożenia wniosku o usunięcie profilu lub do momentu zakończenia współpracy handlowej;

c) Dane związane z płatnością: do momentu poświadczenia płatności i zakończenia odpowiednich formalności administracyjnych i księgowych wynikających z wygaśnięcia gwarancji i z warunków zastosowanych do zakwestionowania płatności;

d) Dane zebrane użytkownikowi w związku z korzystaniem z usług oferowanych na stronie aseltd.eu: dane te są przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usługi lub anulowania subskrypcji usługi przez użytkownika lub ASE;

e) Dane związane z prośbami użytkowników skierowanymi do naszego personelu: dane przydatne do udzielenia pomocy będą przechowywane do momentu zrealizowania prośby;

f) CV: przez sześć miesięcy od daty otrzymania;

g) Dane wykorzystywane do celów komunikacji handlowej z użytkownikami, którzy zakupili usługi od ASE (soft spam): dane te są przechowywane do momentu zakończenia świadczenia usług lub skorzystania przez użytkownika z prawa do sprzeciwu poprzez wypisanie się;

h) Dane udostępnione do celów komunikacji handlowej, badania opinii publicznej i badania rynku: do momentu złożenia przez użytkownika wniosku o przerwanie działalności, a w każdym razie w ciągu 2 lat od ostatniej interakcji jakiegokolwiek typu użytkownika z ASE;

i) Dane wykorzystywane do personalizacji strony i wyświetlania spersonalizowanych usług: pod warunkiem, że użytkownik nie zażąda zaprzestania tych działań i w każdym przypadku w ciągu dwóch lat od ostatniej interakcji jakiegokolwiek typu użytkownika z ASE;

j) Dane wykorzystywane do przeprowadzania badań rynkowych, ankiet, statystyk i badań w celu wykrycia wyników uzyskanych dzięki usługom oferowanym przez ASE: pod warunkiem, że użytkownik nie zażąda zaprzestania tych działań.

W każdym przypadku, z przyczyn technicznych, zakończenie przetwarzania i późniejsze anulowanie lub nieodwracalna anonimizacja powiązanych danych osobowych będą ostateczne w ciągu trzydziestu dni od daty wskazanej powyżej.


9. Twoje prawa


W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw w odniesieniu do określonego sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez ASE. Poniżej znajduje się ich ogólny opis oraz sposób korzystania z nich.

a) Dostęp do swoich danych i ich zmiana: mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych i zażądania ich korekty, zmiany lub połączenia z innymi informacjami. Na Państwa życzenie udostępnimy Państwu kopię Państwa danych, które są w naszym posiadaniu.

b) Odwołanie zgody: w każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę udzieloną na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z jakimikolwiek działaniami w celach marketingowych. W związku z tym przypominamy, że za działania marketingowe uważa się wysyłanie informacji handlowych i promocyjnych, prowadzenie badań rynkowych oraz ofert handlowych opartych na Państwa zainteresowaniach. Po otrzymaniu wniosku naszym obowiązkiem będzie niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych na podstawie tej zgody, natomiast przetwarzanie odmienne lub oparte na innych założeniach będzie kontynuowane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

c) Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych: mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych prowadzonego w oparciu o nasz uzasadniony interes, wyjaśniając powody uzasadniające Państwa prośbę; przed jej przyjęciem ASE będzie musiało ocenić powody Państwa prośby.

d) Usunięcie danych: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu Twojego żądania i jeśli jest ono uzasadnione, naszym obowiązkiem będzie natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcie.

e) Wniosek o ograniczenie przetwarzania: w tym przypadku ASE będzie nadal przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie będzie ich przetwarzać, chyba że będzie to podlegać Państwa odmiennemu wnioskowi oraz wyjątkom ustanowionym przez prawo. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać ograniczone, gdy kwestionują Państwo dokładność swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo anulowaniu swoich danych, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale muszą Państwo skorzystać z prawa do sądu oraz gdy sprzeciwiają się Państwo leczeniu, w okresie, w którym oceniamy powody Państwa żądania.

f) Wniosek o przekazanie danych stronom trzecim innym niż ASE ("prawo do przenoszenia danych"). Użytkownik może zażądać, abyśmy otrzymali jego dane, które przetwarzamy na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy z nim zawartej, w standardowym formacie. Na życzenie użytkownika, o ile jest to technicznie możliwe i na jego prośbę, możemy przekazać jego dane bezpośrednio do wskazanej przez niego osoby trzeciej.

Aby skorzystać z niektórych praw opisanych powyżej, możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer +39.0521.905973 lub pisząc do naszych pracowników na adres: info@aseltd.eu , lub pisząc na adres Administratora Danych, o którym mowa powyżej.

W celu zapewnienia, że dane naszych użytkowników nie są naruszane lub bezprawnie wykorzystywane przez osoby trzecie, poprosimy Cię o pewne informacje, aby upewnić się co do Twojej tożsamości, zanim zaakceptujemy Twoją prośbę o skorzystanie z któregokolwiek ze wskazanych praw.


10. Środki bezpieczeństwa


Chronimy Państwa dane osobowe za pomocą specjalnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, mających na celu zapobieganie nielegalnemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu Państwa danych osobowych. W szczególności stosujemy środki bezpieczeństwa, które gwarantują: pseudonimizację lub szyfrowanie danych; poufność, integralność i dostępność Państwa danych oraz odporność systemów i usług, które je przetwarzają; możliwość przywrócenia danych w przypadku ich naruszenia. Ponadto ASE zobowiązuje się do testowania, weryfikacji i regularnej oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania ciągłej poprawy bezpieczeństwa przetwarzania.


11. Skargi


Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przeprowadzone niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do jednego z organów nadzorczych odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

We Włoszech skargę można złożyć do Włoskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dalsze informacje na temat metod prezentacji dostępne są na stronie internetowej włoskiego Urzędu Ochrony Danych pod adresem http://www.garanteprivacy.it/.


12. Zmiany w niniejszej informacji


Ciągły rozwój naszych usług może prowadzić do zmian w charakterystyce przetwarzania danych osobowych opisanych do tej pory. W związku z tym niniejsza polityka prywatności może z czasem ulegać zmianom i uzupełnieniom, które mogą być również konieczne w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dlatego zachęcamy do okresowego sprawdzania treści: w miarę możliwości postaramy się niezwłocznie informować Państwa o wprowadzonych zmianach i ich konsekwencjach. W każdym przypadku zaktualizowana wersja oświadczenia o ochronie prywatności zostanie opublikowana na tej stronie, ze wskazaniem ostatniej daty aktualizacji.


13. Odniesienia do prawodawstwa i przydatne linki


Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się przez ASE w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679, przepisami dotyczącymi przetwarzania włoskich danych osobowych oraz przepisami włoskich organów ochrony danych osobowych (http://www.garanteprivacy.it/).

Cookie Editor