Geo-AtlasGeo-Atlas jest platformą przeznaczoną do zarządzania, przechowywania, przetwarzania i dynamicznej wizualizacji danych z głównych systemów monitoringu dostępnych na rynku.

Technologia ta składa się z następujących elementów:

 • System przechowywania danych w chmurze z backupem na fizycznym serwerze;
 • Oprogramowanie oparte na algorytmach deep learning do przetwarzania i wstępnej walidacji danych z monitoringu;
 • Internetowa platforma do wizualizacji danych z kontrolą dostępu.


OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie obliczeniowe automatycznie przetwarza dane z monitoringu, gdy tylko dotrą one do serwera w chmurze, przekształcając surowe dane na jednostki fizyczne (jeśli nie zostały one wcześniej przekształcone za pomocą rejestratora danych). Algorytmy statystyczne przetwarzają informacje, eliminując wartości odstające i przypadkowe błędy, przeprowadzając wstępną automatyczną walidację danych z terenu. Po zakończeniu przetwarzania, w przypadku przekroczenia ustalonych progów, uruchamiany jest system ostrzegawczy. Usługa obejmuje wysyłanie wiadomości e-mail i SMS, a także zdalne uruchamianie urządzeń świetlnych lub dźwiękowych.


PLATFORMA

Wyniki są wyświetlane na dynamicznej platformie internetowej, która za pomocą różnych narzędzi zapewnia natychmiastowe wskazanie możliwych zjawisk zachodzących w obiekcie. Platforma ma kontrolowany dostęp 24 godziny na dobę z różnymi poziomami uwierzytelniania i może być konsultowana z wielu urządzeń peryferyjnych (PC, Smartphone, Tablet, itp.), zgodnie z zasadami IoT. Zalety tego systemu są reprezentowane przez jego wysoką dynamikę, charakteryzującą się na przykład możliwością wyboru określonych przedziałów czasowych, szczegółowego przeglądania określonych serii danych, porównywania wyników z różnych instrumentów i eksportowania informacji w najbardziej popularnych formatach (obraz i/lub dane).

Platforma umożliwia skonfigurowanie każdego typu czujnika analogowego lub cyfrowego dostępnego na rynku za pomocą odpowiedniej sekcji.

W przypadku przekroczenia progów zdefiniowanych przez platformę, system może automatycznie wysyłać alerty i/lub alarmy na różnych poziomach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Progi mogą odnosić się do pojedynczego czujnika lub zestawu przyrządów i być oparte na danych bezwzględnych lub różnicowych. System automatycznie wysyła również wiadomość e-mail w przypadku wykrycia niewystarczającego poziomu baterii lub w przypadku nieotrzymania danych.

Główne cechy:

 • Dostęp z wielu urządzeń (PC, Linux, Mac, Android, iOS);
 • Możliwość definiowania różnych profili dostępu (Administracyjny, Menedżer, Użytkownik, Gość, itp.);
 • Automatyczne przechowywanie danych, przetwarzanie, wstępna walidacja i proces reprezentacji;
 • Automatyczna identyfikacja spajków lub przypadkowych błędów za pomocą samouczących się algorytmów;
 • Georeferencja narzędzi monitorujących;
 • Możliwość wgrywania dokumentów (certyfikaty kalibracji lub zgodności, rysunki projektowe);
 • Wyświetlanie danych dla zdefiniowanego okresu monitorowania w postaci dynamicznych wykresów;
 • Automatyczne alarmowanie w oparciu o konfigurowalne przez użytkownika progi wieloczujnikowe i wielopoziomowe;
 • Możliwość wysyłania wiadomości e-mail/SMS lub aktywowania zdalnych urządzeń świetlnych/dźwiękowych po przekroczeniu wartości progowych;
 • Wysoko dynamiczny i zaaumatyzowany;PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
 • Może być stosowany w monitoringu geotechnicznym i strukturalnym
Cookie Editor