Vertical Array


Instrument Vertical Array jest automatycznym inklinometrem 3D przeznaczonym do monitorowania ruchów na różnych głębokościach w osuwiskach i nasypach. Ma on postać sekwencji uszczelnionych węzłów o stopniu ochrony IP69, połączonych ze sobą za pomocą kabla kevlarowego i czterożyłowego kabla sygnałowego. Każdy węzeł zawiera czujnik 3D MEMS o wysokiej rozdzielczości, magnetometr i termometr. Liczba czujników pomiarowych, odstępy między nimi oraz długość urządzenia mogą być definiowane zgodnie z wymaganiami projektu. Vertical Array jest dostarczany wewnątrz plastikowej tuby, która działa jako ochrona dla czujników i pozwala im się przesuwać. Pionowa matryca może być kontrolowana przez G802, G301 lub dowolny inny datalogger kompatybilny z protokołem RS485 Modbus RTU.

INSTALACJA
Vertical Array może być instalowany wewnątrz rur gładkich lub inklinometrycznych o średnicy równej lub większej niż 3 cale, jeśli długość instrumentu jest mniejsza niż 50 m, natomiast w przypadku większych długości preferowane jest użycie rur o średnicy 4 cali. Po ustawieniu instrument musi zostać przymocowany do otworu za pomocą żwiru lub mieszanki bentonitowej zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez ASE. Zestaw Vertical Array jest przeznaczony do stosowania w przypadku, gdy wymagany jest długoterminowy monitoring. Jeśli monitoring wymaga instrumentu, który można przemieszczać, należy zapoznać się z Vertical Array R

ZASADA DZIAŁANIA
Znając odległość pomiędzy węzłami, położenie w przestrzeni czujników obliczone na podstawie danych zarejestrowanych przez MEMS oraz orientację względem północy na podstawie danych z magnetometru, można za pomocą specjalnych algorytmów określić względne położenie instrumentu w przestrzeni, a co za tym idzie przemieszczenia zbocza.

WYNIKI POMIARÓW
 • Wynik przemieszczeń lokalnych 2D
 • Łączny wynik przemieszczenia 2D
 • Łączne przemieszczenie na osi północ-południe
 • Łączne przemieszczenie wschód-zachód
 • Lokalne i skumulowane odchylenia poszczególnych punktów obliczeniowych w czasie
 • Przyspieszenie i prędkość poszczególnych punktów obliczeniowych w czasie
 • Kąt nachylenia w czasie
 • Azymut
 • Temperatura (Min, Max, Ostatnia)
 • Temperatura w czasie
KORZYŚCI
 • Inteligentny
 • Łatwość montażu
 • Elastyczność i lekkość
 • Odporny i odpowiedni do długotrwałego monitorowania
 • Automatyczne alarmowanie na podstawie wielopoziomowych i wieloparametrowych progów lub na podstawie odwrotności kryterium prędkościProdukty powiązane


PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
 • Osuwiska skalne
 • Przeglądy dróg i nasypów
 • Głębokie wykopy
 • Tunele
 • Składowiska odpadów
ZARZĄDZANY PRZEZ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
 • G802
 • G301
Cookie Editor