Wykopy podziemne

Zastosowanie automatycznych systemów monitoringu na etapie budowy obiektów podziemnych pozwala na analizę wpływu prowadzonych prac ziemnych na otaczające środowisko. Informacje dostarczane w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez przyrządy pozwalają na bezpieczne kontynuowanie robót, weryfikację hipotez projektowych oraz ograniczenie kosztów budowy. Monitoring odgrywa również ważną rolę w utrzymaniu istniejących tuneli. Gromadzenie ciągłych danych pozwala na identyfikację wszelkich sygnałów ostrzegawczych o możliwości zawalenia się tunelu, a w konsekwencji na poprawę standardów bezpieczeństwa robót.

ASE dostarcza systemy dedykowane do monitorowania tuneli w budowie lub już istniejących. Instrumenty Cir Array i PreConv Array są przeznaczone do monitorowania odpowiednio zbieżności i wstępnej zbieżności, podczas gdy Rad Array pozwala na pomiar deformacji wokół wyrobiska w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

NARZĘDZIA UŻYWANE DO STOSOWANIA

Cookie Editor