KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO TURÓW

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO TURÓW

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO TURÓWOsuwiska i nasypy

KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO TURÓW


Kopalnia węgla kamiennego Turów to duża kopalnia odkrywkowa położona w południowo-zachodniej Polsce, poza granicami miasta Bogatynia. Jest ona zarządzana przez PGE - Polską Grupę Energetyczną i stanowi jedno z największych złóż węgla brunatnego w Polsce, z szacunkowymi zasobami węgla wynoszącymi 760 milionów ton. Roczna produkcja węgla wynosi około 27,7 mln ton.

System MUMS Vertical Array został zainstalowany w październiku 2017 roku w celu monitorowania deformacji gruntu spowodowanych pracami ziemnymi.

Łańcuch o długości 57 m, wyposażony w 11 czujników pochylenia Tilt Link V oraz 10 wieloparametrycznych czujników pochylenia Tilt Link HR 3D V o wysokiej rozdzielczości, rozmieszczonych wokół powierzchni ślizgowej. Jednostka sterująca odpytywała węzły w określonych odstępach czasu, zapisując surowe dane na karcie SD. Dane są przesyłane łączem UMTS do centrum opracowania, gdzie automatyczne oprogramowanie opracowuje je. Wyniki są dostępne na platformie internetowej w ciągu kilku minut..LOKACJA

Kopalnia węgla kamiennego Turów, Bogatynia, Polska

KLIENT

PGE

ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE

STS

POCZĄTEK MONITOROWANIA

Październik 2017

ZASTOSOWANE SYSTEMY
SENSORY
JEDNOSTKA STERUJĄCA

G801


Cookie Editor