ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIE

ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIE

ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIE

ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIE

ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIE

ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIE

ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIEZastosowania geotermiczne

ZAKŁAD GEOTERMALNY W PADWIE


Renowacja byłego ośrodka geriatrycznego Beato Pellegrino przez Uniwersytet w Padwie stanowi ważną inwestycję dla przyszłości uczelni.

Duży plac budowy przewiduje realizację innowacyjnego zakładu geotermalnego, którego wydajność będzie dokładnie badana przez referencyjny sektor uniwersytecki.

Klient zainstalował w sumie 6 łańcuchów MUMS Therm Array, wyposażonych w termometry o wysokiej rozdzielczości, w celu monitorowania w czasie rzeczywistym temperatur wzdłuż pionu, w różnych miejscach instalacji.

Obiekt jest oprzyrządowany za pomocą 6 łańcuchów Therm Array. 4 łańcuchy mają długość 120 m, jeden 131 m, a szósty około 124 m. Każdy łańcuch wyposażony jest w 14 czujników termometrycznych (Therm Link) rozmieszczonych w różnych odległościach.

Jednostka sterująca odpytywała węzły w określonych odstępach czasu, zapisując nieprzetworzone dane na karcie SD. W fazie budowy dane były przesyłane do ośrodka opracowującego za pomocą łącza UMTS. W fazie ćwiczeń uczelnia zarządza nimi samodzielnie.

W fazie budowy, zautomatyzowane oprogramowanie opracowywało wyniki w ciągu kilku sekund. Klient miał dostęp do reprezentacji poprzez platformę internetową z kontrolowanym dostępem.LOKACJA

Padwa, Włochy

KLIENT

Carron S.p.a.

ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE

Uniwersytet w Padwie

POCZĄTEK MONITOROWANIA

Wrzesień 2017

ZASTOSOWANE SYSTEMY
SENSORY
JEDNOSTKA STERUJĄCA

G801


Cookie Editor