OSUWISKO CAROZZO

OSUWISKO CAROZZO

OSUWISKO CAROZZO

OSUWISKO CAROZZO

OSUWISKO CAROZZO

OSUWISKO CAROZZO

OSUWISKO CAROZZO

OSUWISKO CAROZZOOsuwiska i nasypy

OSUWISKO CAROZZO


Obszar ten charakteryzuje się budową nowej infrastruktury, która pozwoli na dotarcie do HUB portu La Spezia. Droga przebiega przez góry i tereny pagórkowate, wyposażone w złożony i zaawansowany system monitoringu, który kontroluje stabilność zbocza w czasie rzeczywistym.

W celu wykrycia przemieszczeń zbocza, ciśnienia porowego, poziomu wody, temperatury i ciśnienia atmosferycznego, od grudnia 2018 r. zainstalowano 4 pionowe tablice MUMS. Arrays wyposażone są w 20 wieloparametrycznych czujników inklinometrycznych o wysokiej rozdzielczości Tilt Link HR 3D V (z odstępem 100 cm), 1 lub 2 piezometry oraz łącznie 2 barometry.

Jednostka sterująca w określonych odstępach czasu odpytuje węzły i zapisuje je na karcie SD. Dane są przesyłane łączem UMTS do centrum opracowania, gdzie automatyczne oprogramowanie opracowuje je. Wyniki są dostępne na platformie internetowej w ciągu kilku minut.LOKACJA

La Spezia (SP), Włochy

KLIENT

ANAS S.p.a.

ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE

ANAS S.p.a.

POCZĄTEK MONITOROWANIA

Grudzień 2018

ZASTOSOWANE SYSTEMY
SENSORY
JEDNOSTKA STERUJĄCA

G801


Cookie Editor