BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU BOLOŃSKIEGO

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU BOLOŃSKIEGO

BIBLIOTEGO UNIWESYTETU BOLOŃSKIEGOMonitorowanie środowiska

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU BOLOŃSKIEGO


BUB - Biblioteka Uniwersytetu Bolońskiego jest centralną biblioteką historycznego Uniwersytetu.

Biblioteka, mieszcząca się w starożytnym Palazzo Poggi, jest miejscem poświęconym czytelnictwu, badaniom i studiom. Celem biblioteki jest promowanie bogatego dziedzictwa dokumentalnego, fotograficznego, historycznego, kulturalnego i artystycznego.

W celu monitorowania komfortu wewnętrznego Biblioteki i zachowania jej dziedzictwa kulturowego, zainstalowano system monitoringu środowiska.

Podczas okresu monitorowania, obiekt został wyposażony w system MUSA, system monitorowania środowiska, składający się z 8 punktów pomiarowych, które oceniają główne wielkości środowiskowe, takie jak ciśnienie, ekwiwalent CO2, wilgotność, natężenie oświetlenia i temperatura.LOKACJA

Bologna, Włochy

KLIENT

Uniwersytet Boloński

ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE

Uniwersytet Boloński

POCZĄTEK MONITOROWANIA

Grudzień 2018

ZASTOSOWANE SYSTEMY
SENSORY
JEDNOSTKA STERUJĄCA

G801


Cookie Editor