Rad Array


Rad Array jest innowacyjnym instrumentem zaprojektowanym do monitorowania deformacji wokół sekcji wykopu, spowodowanych na przykład głębokimi ruchami grawitacyjnymi. System został zaprojektowany tak, aby mógł być sprzężony z ekstensometrem wielopodstawowym w celu uzyskania pełnego obrazu stanu deformacji. Jest on przedstawiony jako sekwencja hermetycznych węzłów o stopniu ochrony IP69 połączonych prętem z włókna szklanego niezbędnym do zachowania osiowości oraz kablem służącym do transmisji danych. Każdy węzeł zawiera w sobie czujnik MEMS 3D o wysokiej rozdzielczości oraz termometr. Przyrząd jest konfigurowalny pod względem liczby i odstępów między węzłami oraz długości i może być zarządzany przez kontrolery G802, G301 lub dowolny inny Datalogger kompatybilny z protokołem RS485 Modbus RTU.

INSTALACJA
Instrument jest dostarczany w segmentach, które są następnie łączone za pomocą odpowiednich łączników. Instalacja polega na wprowadzeniu instrumentu do perforacji promieniowej, a następnie zacementowaniu go w perforacji promieniowej.

ZASADA DZIAŁANIA
Znając odległość pomiędzy węzłami oraz ich położenie w przestrzeni, zidentyfikowane na podstawie danych zarejestrowanych przez czujnik MEMS, poprzez odpowiednie algorytmy możliwe jest określenie względnego położenia instrumentu w przestrzeni, a co za tym idzie deformacji wokół tunelu.


WYNIKI POMIARÓW
 • Przesunięcia lokalne
 • Skumulowane przemieszczenia
 • Lokalne i łączne przemieszczenia punktów obliczeniowych w czasie
 • Segmenty konwergencji
 • Temperatura węzła w czasie
ZALETY
 • Automatyczne monitorowanie deformacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Gromadzenie danych również podczas faz wykopaliskowych
 • Rekonstrukcja deformacji na podstawie wielu punktów pomiarowych
 • Automatyczne alarmowanie w oparciu o wielopoziomowe i wieloparametrowe progi
 • Raport z automatycznego monitorowaniaProdukty powiązane


PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
 • Wyrobiska podziemne
 • Kopalnie

ZARZĄDZANY PRZEZ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
 • G802
 • G301

Cookie Editor