PreConv Array


Projekt robót podziemnych, ze względu na niepewność spowodowaną brakiem możliwości zbadania wszystkich punktów trasy oraz anizotropowym charakterem materiałów, opiera się na założeniach, które muszą zostać zweryfikowane podczas fazy wykopu poprzez monitoring.

Proces ten jest zwykle wykonywany przy użyciu systemów umożliwiających ciągłe próbkowanie danych dotyczących deformacji górotworu wokół ściany tunelu. W tej strefie odpowiedź na deformację jest trójwymiarowa. W szczególności, jeśli ośrodek zaburzony podczas drążenia wyrobiska osiągnie stan uplastycznienia, możliwe jest zidentyfikowanie zmniejszenia przekroju wyrobiska, zjawiska prekonwergencji w rdzeniu przodka i w konsekwencji wyciskania przodka.

Uzyskanie danych o odkształceniach w rdzeniu wyprzedzającym pozwala na wstępne określenie ewentualnych odstępstw od oczekiwanego zachowania i ewentualne modyfikacje systemów stabilizacji wyrobiska.

PreConv Array jest innowacyjnym systemem przeznaczonym do pomiaru prekonwergencji w wyrobiskach podziemnych z dużą częstotliwością próbkowania. Składa się on z sekwencji węzłów wykonanych z żywicy epoksydowej o stopniu ochrony IP69, połączonych ze sobą prętem z włókna szklanego i czterobiegunowym kablem sygnałowym. Każdy węzeł zawiera w sobie czujnik MEMS 3D o wysokiej rozdzielczości oraz termometr.

W zależności od wymagań projektu możliwe jest określenie liczby czujników pomiarowych, rozstawu i długości przyrządu. Instrument PreConv Array może być zarządzany przez G802, G301 lub dowolny inny Datalogger kompatybilny z protokołem RS485 Modbus RTU.

INSTALACJA
Przyrząd jest dostarczany w segmentach, które są montowane za pomocą specjalnych łączników. Montaż odbywa się wewnątrz perforacji zaliczkowej lub rur stalowych, w przypadku wstępnego podparcia parasolami gwintowanymi, gdzie jest następnie cementowany.

ZASADA DZIAŁANIA
Znając odległość pomiędzy węzłami, położenie czujników obliczone na podstawie danych zarejestrowanych przez MEMS, poprzez odpowiednie algorytmy możliwe jest określenie względnego położenia instrumentu w przestrzeni, a co za tym idzie trendu prekonwergencji w rdzeniu wyprzedzającym.


WYNIKI POMIARÓW
 • Profil przedkonwergencyjny zrekonstruowany na podstawie lokalnych przemieszczeń
 • Profil przedkonwergencyjny zrekonstruowany na podstawie skumulowanych przemieszczeń
 • Lokalne i łączne przemieszczenia punktów obliczeniowych w czasie
 • Przyspieszenie i prędkość przemieszczeń w punktach obliczeniowych w czasie
 • Węzły rolowane w czasie
 • Temperatura węzła w czasie
ZALETY
 • Automatyczne monitorowanie przedkonwergencji w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Gromadzenie danych również podczas faz wykopaliskowych
 • Automatyczne alarmowanie w oparciu o wielopoziomowe i wieloparametrowe progi
 • Raport z automatycznego monitorowaniaProdukty powiązane


PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
 • Wyrobiska podziemne
 • Kopalnie

ZARZĄDZANY PRZEZ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
 • G802
 • G301

Cookie Editor