Horizontal Array


Horizontal Array jest systemem przeznaczonym do pomiaru w czasie zbliżonym do rzeczywistego przemieszczeń wzdłuż kierunku pionowego. Może być wykorzystywany np. do monitorowania osiadań różnicowych konstrukcji, nasypu drogowego lub nasypu, albo może być zainstalowany na pokładzie mostu w celu monitorowania strzałki w czasie. Składa się z sekwencji węzłów IP69 wraz z podstawą do mocowania, połączonych kablem kevlarowym i czterobiegunowym kablem sygnałowym. Każdy węzeł zawiera czujnik MEMS 3D o wysokiej rozdzielczości oraz termometr. Liczba czujników pomiarowych, odstępy między nimi oraz długość instrumentu mogą być definiowane zgodnie z wymaganiami projektu. Instrument Horizontal Array może być zarządzany przez kontrolery G802, G301 lub dowolny inny Datalogger kompatybilny z protokołem RS485 Modbus RTU.

INSTALACJA
Instrument Horizontal Array jest wszechstronny i zaprojektowany tak, aby można go było zainstalować na różne sposoby. Na przykład, może być zakopany pod konstrukcją lub podczas budowy nasypu w celu identyfikacji osiadań różnicowych na żądanej wysokości lub może być zainstalowany bezpośrednio w kontakcie z monitorowaną konstrukcją.

ZASADA DZIAŁANIA
Znając odległość pomiędzy węzłami, położenie w przestrzeni czujników obliczone na podstawie danych zarejestrowanych przez MEMS, poprzez specjalne algorytmy możliwe jest określenie względnego położenia przyrządu w przestrzeni, a co za tym idzie przemieszczeń zbocza.


WYNIKI POMIARÓW
KORZYŚCI
  • Łatwość montażu
  • Elastyczność i lekkość
  • Odporny i odpowiedni do długotrwałego monitorowania
  • Automatyczne alarmowanie na podstawie wielopoziomowych i wieloparametrowych progów lub na podstawie kryterium odwróconej prędkościProdukty powiązane


PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
  • Przeglądy dróg i nasypów
  • Struktury
  • Mosty i wiadukty
ZARZĄDZANY PRZEZ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
  • G802
  • G301
Cookie Editor