MULTIPLEKSER

DMUX

DMUX pozwala wielu urządzeniom cyfrowym, lub ich matrycom, na niezależne przełączanie do pojedynczego wejścia G802. DMUX-y umożliwiają rozszerzenie wejść ogólnego przeznaczenia, upraszczając szyny interfejsów. Cyfrowe multipleksery G802 są dostępne w wielu rozmiarach, gdzie jedno cyfrowe I/O łączy się z jedną z 4, 8, 12 lub 16 linii wejściowych w oparciu o kod cyfrowy obecny na wejściach sterujących. Cyfrowy multiplekser DMUX jest przydatny tam, gdzie potrzebne są konfiguracje gwiazd urządzeń na cyfrowych połączeniach linii szeregowej RS485. DMUX może być zasilany lokalnie lub zdalnie i może być oszczędzany bateryjnie przez moduł BSM.PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
  • Może być stosowany w monitoringu geotechnicznym i strukturalnym
ZARZĄDZANY PRZEZ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
  • G802
Cookie Editor