Cir Array


Cir Array jest instrumentem zaprojektowanym do monitorowania zbieżności i lokalnych zjawisk deformacji 3D w budowanych lub istniejących tunelach. Cir Array to sekwencja hermetycznych węzłów o stopniu ochrony IP69, połączonych ze sobą prętem z włókna szklanego w celu utrzymania osiowości oraz kablem do transmisji danych. Każdy węzeł zawiera czujnik 3D MEMS o wysokiej rozdzielczości oraz termometr. Przyrząd jest konfigurowalny pod względem liczby i odstępów między węzłami oraz długości, w zależności od wymagań projektu. Urządzenie może być zarządzane przez kontrolery A802, A301 lub przez dowolny inny Datalogger kompatybilny z protokołem RS485 Modbus RTU.

Instalacja
Urządzenie może być zainstalowane w części budowanego tunelu w pobliżu przodka wyrobiska, w kontakcie z górotworem lub na obudowie wstępnej, w celu monitorowania deformacji ośrodka po wykonaniu wyrobiska, lub może być umieszczone na zdefiniowanej obudowie w celu monitorowania pracy w fazie eksploatacji. Instalacja jest szybka i łatwa. Instrument jest dostarczany w segmentach, które są następnie łączone ze sobą za pomocą specjalnych łączników. Następnie, po zidentyfikowaniu odcinka, który ma być monitorowany, przyrząd może zostać przymocowany do pracy za pomocą specjalnych kołnierzy.

ZASADA DZIAŁANIA
Znając odległość pomiędzy węzłami oraz ich położenie, identyfikowane za pomocą danych rejestrowanych przez czujnik MEMS, poprzez specjalne algorytmy możliwe jest określenie względnego położenia instrumentu w przestrzeni, a co za tym idzie odkształcenia pracy.


WYNIKI POMIARÓW
 • Przesunięcia lokalne
 • Skumulowane przemieszczenia
 • Lokalne i łączne przemieszczenia punktów obliczeniowych w czasie
 • Przyspieszenie i prędkość przemieszczeń w punktach obliczeniowych w czasie
 • Segmenty konwergencji
 • Temperatura węzła w czasie
 • Obszar równoważny
 • Promień ekwiwalentny
ZALETY
 • Automatyczne monitorowanie deformacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Gromadzenie danych również podczas faz wykopaliskowych
 • Rekonstrukcja deformacji na podstawie wielu punktów pomiarowych
 • Automatyczne alarmowanie w oparciu o wielopoziomowe i wieloparametrowe progi
 • Raport z automatycznego monitorowaniaProdukty powiązane


PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
 • Wyrobiska podziemne
 • Kopalnie

ZARZĄDZANY PRZEZ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
 • G802
 • G301

Cookie Editor