Struktury

Stałe monitorowanie kluczowych parametrów w konstrukcjach takich jak wiadukty czy budynki pozwala na badanie zachowania się obiektu w czasie oraz identyfikację wszelkich anomalii. Dane dostarczane przez systemy stają się więc przydatne w organizacji działań kontrolnych i konserwacyjnych, niezbędnych do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów..

Ase dostarcza innowacyjne rozwiązania do monitorowania istniejących lub budowanych konstrukcji, takich jak (wiadukty, budynki, itp.) poprzez zastosowanie instrumentów opartych na czujnikach akcelerometrycznych MEMS.

NARZĘDZIA UŻYWANE DO STOSOWANIA

Cookie Editor