Osuwiska i nasypy

Monitorowanie obszarów narażonych na niestabilność ma fundamentalne znaczenie dla charakterystyki zjawisk, udoskonalania opisujących je modeli geologicznych i geotechnicznych oraz dla ograniczania ryzyka.

ASE specjalizuje się w produkcji systemów przeznaczonych do stabilizacji zboczy, charakteryzujących się wysoką wydajnością, zarówno pod względem rozdzielczości i dokładności, jak i szybkości zbierania, przetwarzania i reprezentacji danych.

Te osobliwości pozwalają na ich wykorzystanie w działaniach z zakresu poznawczego badania zjawisk oraz w kontekstach wczesnego ostrzegania, gdzie automatyzm danych ma fundamentalne znaczenie.

Instrument Vertical Array jest automatycznym inklinometrem 3D zaprojektowanym specjalnie do monitorowania w czasie rzeczywistym deformacji niestabilnych lub badanych zboczy. Vertical Array R jest możliwy do odzyskania i zaleca się go do krótkoterminowego monitorowania. Instrument Horizontal Array umożliwia zdalną ocenę osiadania gruntu.

NARZĘDZIA UŻYWANE DO STOSOWANIA

Cookie Editor