ZAPORA CANCANO

ZAPORA CANCANO

ZAPORA CANCANOOsuwiska i nasypy

ZAPORA CANCANO


Projekt dotyczy monitorowania wolno poruszającego się osuwiska zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki przy zaporze Cancano. Miejsce to znajduje się w dolinie Fraele i charakteryzuje się obecnością zbiornika wodnego zasilanego przez rzekę Adda i inne mniejsze strumienie.

Monitoring prowadzony był przez lata przy użyciu sond ręcznych, inklinometrów IPI (In Place Inclinometry) i wreszcie systemu MUMS. Czujniki rozmieszczone są wzdłuż stref o znanej głębokości poślizgu i szybkości przemieszczeń, co pozwala na kontrolę w czasie rzeczywistym ewolucji zjawiska.

Teren jest oprzyrządowany kilkoma inklinometrami MUMS In Place Array o długości 90 m.

Łańcuchy składają się odpowiednio z 20 i 25 czujników In Place Link HR 3D. Węzły rozmieszczone są co metr, w strefie powierzchni ślizgowej i co 3,5 m w obszarze, który powinien być stabilny. Poziom wody oceniany jest za pomocą dwóch piezometrów, po jednym dla każdej szyny, natomiast barometr rejestruje ciśnienie atmosferyczne.

Jednostka sterująca odpytuje węzły w określonych odstępach czasu, zapisując surowe dane na karcie SD. Dane są przesyłane łączem UMTS do centrum opracowania, gdzie automatyczne oprogramowanie opracowuje je. Wyniki są dostępne na platformie internetowej w ciągu kilku minut.LOKACJA

Cancano (SO), Włochy

KLIENT

a2a S.p.a.

ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE

Studio Griffini

POCZĄTEK MONITOROWANIA

Sierpień 2020

ZASTOSOWANE SYSTEMY
Sensory
JEDNOSTKA STERUJĄCA

G801


Cookie Editor