OSUWISKO AGNA

OSUWISKO AGNA

OSUWISKO AGNA

OSUWISKO AGNA

OSUWISKO AGNAOsuwiska i nasypy

OSUWISKO AGNA


Parmeński Apenin jest zainteresowany kilkoma osuwiskami zagrażającymi małym miasteczkom. Agna, małe zamieszkałe centrum w pobliżu Corniglio (PR), reprezentuje jeden z tych przypadków, gdzie nowe aktywne osuwisko, przylegające do znanego już osuwiska, zaczęło się ostatnio przemieszczać w odległości kilkuset metrów od domów.

System MUMS został zainstalowany w lipcu 2019 roku w celu pozyskiwania informacji o osuwisku, projektowania interwencji łagodzących oraz monitorowania ruchu w celach wczesnego ostrzegania. Oprzyrządowanie gwarantuje kontrolę parametrów takich jak przemieszczenia gruntu, zmiany nachylenia budynków i otwarcie szczelin.

Teren jest oprzyrządowany za pomocą jednego inklinometru Vertical Array MUMS o długości 30 m, pochyłomierza i dwóch szczelinomierzy.LOKACJA

Agna (PR), Włochy

KLIENT

Regionalna Agencja Bezpieczeństwa Terytorialnego i Ochrony Ludności

ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE

ASE S.r.l

POCZĄTEK MONITOROWANIA

Lipiec 2019

ZASTOSOWANE SYSTEMY
SENSORY
JEDNOSTKA STERUJĄCA

G801


Cookie Editor