MIND


Mind jest wysokowydajnym komputerem PC zaprojektowanym i zaprogramowanym do zarządzania, przechowywania, przetwarzania i dynamicznego wyświetlania danych monitoringowych z obiektu. Rozwiązanie Mind charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i może być instalowane wewnątrz obiektu w celu zarządzania obecnymi w nim urządzeniami peryferyjnymi i wyświetlania zarejestrowanych danych.

Na urządzeniu znajdują się trzy różne aplikacje:

 • System pamięci masowej do przechowywania danych;
 • Oprogramowanie obliczeniowe oparte na algorytmach deep learning do przetwarzania i wstępnej walidacji danych z monitoringu;
 • Platforma Wizualizacji Danych.


OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie obliczeniowe automatycznie przetwarza dane z monitoringu w momencie ich dotarcia do Mind, przeliczając surowe dane na jednostki fizyczne (jeśli nie zostały wcześniej przeliczone za pomocą rejestratora danych). Transmisja do Mind może odbywać się poprzez UMTS, światłowód lub sieć LAN. Algorytmy statystyczne przetwarzają informacje, eliminując wartości odstające i przypadkowe błędy, dokonując wstępnej automatycznej walidacji danych o obiekcie. Po zakończeniu przetwarzania, w przypadku przekroczenia zadanych progów, uruchamiany jest system ostrzegawczy.


PLATFORMA

Wyniki wyświetlane są na dynamicznej platformie zainstalowanej na Mind, która za pomocą różnych narzędzi dostarcza natychmiastowych wskazówek na temat możliwych zjawisk zachodzących na obiekcie. Platforma ma kontrolowany dostęp 24 godziny na dobę z różnymi poziomami uwierzytelniania i może być konsultowana z wielu urządzeń peryferyjnych (PC, Smartphone, Tablet, itp.), zgodnie z zasadami IoT. Zalety tego systemu są reprezentowane przez jego wysoką dynamikę, charakteryzującą się na przykład możliwością wyboru określonych przedziałów czasowych, szczegółowego przeglądania określonych serii danych, porównywania wyników z różnych instrumentów i eksportowania informacji w najbardziej popularnych formatach (obraz i/lub dane).

Platforma umożliwia skonfigurowanie każdego typu czujnika analogowego lub cyfrowego dostępnego na rynku za pomocą odpowiedniej sekcji.

W przypadku przekroczenia progów zdefiniowanych przez platformę, system może automatycznie wysyłać alerty i/lub alarmy na różnych poziomach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Progi mogą odnosić się do pojedynczego czujnika lub zestawu przyrządów i być oparte na danych bezwzględnych lub różnicowych. System automatycznie wysyła również wiadomość e-mail w przypadku wykrycia niewystarczającego poziomu baterii lub w przypadku nieotrzymania danych.

Główne cechy:

 • Automatyczne przechowywanie danych, przetwarzanie, wstępna walidacja i proces reprezentacji;
 • Automatyczna identyfikacja spajków lub przypadkowych błędów za pomocą samouczących się algorytmów;
 • Georeferencja narzędzi monitorujących;
 • Możliwość wgrywania dokumentów (certyfikaty kalibracji lub zgodności, rysunki projektowe);
 • Wyświetlanie danych dla zdefiniowanego okresu monitorowania w postaci dynamicznych wykresów;
 • Dane i wykresy mogą być eksportowane w najbardziej popularnych formatach;
 • Automatyczne alarmowanie w oparciu o konfigurowalne przez użytkownika progi wieloczujnikowe i wielopoziomowe;
 • Możliwość wysyłania wiadomości e-mail/SMS lub aktywowania zdalnych urządzeń świetlnych/dźwiękowych po przekroczeniu wartości progowych;
 • Wysoko dynamiczny i zautomatyzowany;PLIKI DO POBRANIA

OBSZARY ZASTOSOWANIA
 • Może być stosowany w monitoringu geotechnicznym i strukturalnym
Cookie Editor